polityka cookies

1. Podczas korzystania ze strony terjot.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z terjot.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony terjot.pl , w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
3. Użytkownicy terjot.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika z terjot.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na stronie terjot.pl.
5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
– uwierzytelnienia użytkownika,
– przyspieszenia obsługi użytkownika przez system terjot.pl.
– zabezpieczenia terjot.pl. przed atakami szkodliwego oprogramowania,
– ułatwienia wypełniania formularzy w terjot.pl.
6. System terjot.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w terjot.pl. Strona nie wykorzystuje cookies założonych na innych portalach internetowych.
7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z terjot.pl. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).